تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

تصاویر میراثی وحشتناک و ناراحت کننده که آمریکا در لائوس به جای گذاشت

 

آمریکا طی سال های 1964 تا 1973 به طور پنهانی و به بهانه قطع مسیر تدارکاتی مبارزان ویتنامی، حدود 2/5میلیون تن بمب بر سر مردم کشور کوچک «لائوس» در منطقه هندوچین فرو ریخت اما، اثرات این بمبارانها پس از 50سال هنوز مردم لائوس را آزار می دهد؛ به گفته منابع رسمی لائوس، هر ساله حدود 100 نفر بر اثر انفجار بمب های برجای مانده در این کشور قطع عضو و یا جان خود را از دست می دهند.

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

میراث آمریکا

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

حمله آمریکا به لائوس

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

عکس آمریکا

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

بمب های آمریکا

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

حمله آمریکا به لائوس

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

عکس میراث آمریکا در لائوس

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

تصاویر ناراحت کننده

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

جنگ آمریکا

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

عکس جالب

عکس های جالب از میراث وحشتناک آمریکا در لائوس

 

تبلیغات