تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

عکس های دیدنی از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

تصاویر بسیار جالب و خاص از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

 

این دوربین بزرگ ترین دوربین عکاسی در تاریخ بشریت است. دوربینی که کلی آدم نه فقط در عکس های آن بلکه در خود آن نیز جا می شود. بزرگترین دوربین دنیا که به وسیله جورج لارنس در سال 1900 ساخته شد.

عکس های دیدنی از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

دوربین بزرگ

عکس های دیدنی از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

بزرگترین دوربین عکاسی دنیا

عکس های دیدنی از بزرگ ترین دوربین عکاسی تاریخ

عکس دوربین عکاسی

 

تبلیغات