تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

مجموعه : گالری عکس روز
عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

تصاویر سوژه و باحال امروز با موضوع انتخابات آمریکا

 

انتخابات آمریکا برگزار شد و نتیجه آن پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات بود که حواشی زیادی را در بر داشت.

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

شادمانی اعضای ستاد ترامپ از نتایج آرا – نیویورک

انتخابات آمریکا

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

نطق پیروزی دونالد ترامپ

رییس جمهور شدن دونالد ترامپ

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

نطق پیروزی دونالد ترامپ

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

سلفی گرفتن حامیان کلینتون در عین بهت و ناباوری از نتایج انتخابات

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

شادمانی یک هوادار ترامپ از نتایج انتخابات – نیویورک

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

ناراحتی حامیان کلینتون

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

ناراحتی حامیان کلینتون در ستاد او در شهر نیویورک

 

عکس های دیدنی روز با حال و هوای انتخابات آمریکا

بدون شرح

 

 

تبلیغات