تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی زندگی زیبا

عکس های دیدنی زندگی زیبا

زندگی زیباست و زیبایی های آن را می توان دوست داشت

 

ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود،

تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی

نداشتیم،

خوب زندگی میکردیم.تمامی احساساتمان،

غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم

انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.

از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،

همه چیز را گذاشتیم برای فردا.

از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا…

شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم….

«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.

پس امروز را زندگی کن.

عکس های دیدنی زندگی زیبا

عکس زندگی زیبا

عکس های دیدنی زندگی زیبا

زیبایی زندگی

عکس های دیدنی زندگی زیبا

زندگی زیبا و دیدنی

عکس های دیدنی زندگی زیبا

عکس زندگی انسان

عکس های دیدنی زندگی زیبا

عکس زیبا

عکس های دیدنی زندگی زیبا

عکس زیبای زندگی

عکس های دیدنی زندگی زیبا

امید به زندگی

عکس های دیدنی زندگی زیبا

 

تبلیغات