تبلیغات

تبلیغات

متولد شدن یک شاهزاده جدید در خاندان عثمانی + عکس

متولد شدن یک شاهزاده جدید در خاندان عثمانی + عکس

خبر جنجالی به دنیا آمدن عضو جدید در خاندان عثمانی

 

“محمد عبدالعزیز عثمان اوغلی” جدید ترین شاهزاده خاندان عثمانی در ترکیه 2 روز پیش در یک بیمارستان خصوصی در استانبول به دنیا آمده است. با تولد این شاهراده عثمانی تعداد شاهزاده های عثمانی در قید حیات به 26 نفر رسید.

 

این شاهزاده تازه متولد شده پنجمین نسل از نوادگان ” سلطان عبدالحمید دوم ” سی و چهارمین و آخرین سلطان سلسله عثمانی است.

 

این شاهزاده نهمین نوه ” هارون عثمان اوغلی ”  شاهزاده عثمانی است. نوزاد تازه متولد شده سومین فرزند زوج ” عبدالحمید کاییهان ” و  ” والا عثمان اوغلی ” است.

 

هم اکنون پیرترین شاهزاده عثمانی در حید حیات ترکیه ” عثمان بایزید افندی” 92 ساله سومین نسل از نوادگان سلطان عبدالمجید عثمانی است. با تولد شاهزاده جدید فاصله سنی پیرترین و جوان ترین شاهزاده دی قدی حیات عثمانی 92 سال می شود.

متولد شدن یک شاهزاده جدید در خاندان عثمانی + عکس

عثمانی

متولد شدن یک شاهزاده جدید در خاندان عثمانی + عکس

خاندان عثمانی

متولد شدن یک شاهزاده جدید در خاندان عثمانی + عکس

عکس تاریخی عثمانی

 

تبلیغات