تبلیغات

تبلیغات

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

مجموعه : جامعه و سیاست
مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

عکس هایی از مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی

 

در روز گذشته در شهر رفسنجان مراسم بزرگداشت زیبایی برای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

 

 عصر جمعه ۲۵ دی ماه مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور خانواده آن مرحوم در مسجد جامع رفسنجان برگزار شد.

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

درگذشت آیت الله هاشمی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

عکس های دیدنی مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

عکس مراسم آیت الله هاشمی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (عکس)

 

تبلیغات