تبلیغات

تبلیغات

مهریه و نفقه در طلاق توافقی

مهریه و نفقه در طلاق توافقی

امروزه اگر به دادگاههای خانواده مراجعه کنیم زوج های متعددی را می بینیم که به جهت دعاوی مختلف خانوادگی از جمله مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه، اجرت المثل، طلاق توافقی ، مطالبه نفقه ایام عده و… در مسیر اتاق های دادگاه به دنبال راه حلی برای مشکلات خود می باشند.

 

اما آنچه که در خانواده های امروزی شاهد هستیم تلاش و فعالیت اقتصادی زن و مرد برای رسیدن به ثبات مالی و رفع رجوع کردن مشکلات مالی خانواده از سوی هر دوی آن هاست. این تلاش زوج در خارج از خانه باعث عدم گذراندن وقت آنها با یکدیگر شده و در نتیجه احتمال آسیب به کانون زناشویی خانواده و تزلزل آن را دو چندان میکند.

 

در خیلی از موارد ما شاهد زوجینی هستیم که با وجود ناسازگاری با یکدیگر و بنا به مصلحت خانواده و فرزندان زندگی مشترک خود را علیرغم نبود سازش ادامه می دهند. اما در خیلی از موارد این زوجین راه حل دیگری را انتخاب می کنند تحت عنوان طلاق توافقی که از آن به طلاق تفاهمی نیز یاد می شود.

 

اما مراحل طلاق توافقی و طلاق توافقی از سال 91 و طبق تغییرات انجام شده به قانون اضافه شده است و از نوع طلاق خلع بائن محسوب میشود. در طلاق خلع که بخشی از طلاق بائن است زن به دلیل کراهت از همسرش باید تمام یا بخشی از مهریه اش را به او ببخشد و در طلاق بائن نیز مرد به هیچ وجه نمی تواند به همسرش بازگشت داشته باشد.

 

با مشاوره حقوقی و استفاده از تجارب وکیل طلاق دپارتمان خانواده گروه وکلای ره جویان عدالت می توانید از طریق مشاوره حضوری و تلفنی انواع دعاوی خانوادگی خود و همچنین طلاق توافقی را به راحت ترین شکل ممکن و بدون حضور در جلسات مشاوره و داوری بگیرید.

 

در طلاق توافقی قوانین به شکلی است که یک وکیل نمی تواند وکالت در طلاق را از طرف مرد و زن به عهده گیرد و در صورتی که زن از طرف مرد وکالت در طلاق را داشته باشد در این شرایط وکیل زن می تواند وکیل با واسطه مرد نیز محسوب شود و در این شرایط حضور زن برای امضای دادخواست در دادگاه ضروری است.

 

مطالبه نفقه در طلاق توافقی:

نفقه بر طبق قانون تمامی هزینه های متداول زن برای زندگی از جمله پوشاک، مسکن و… است و مطالبه آن براساس توافق طرفین خواهد بود.

 

مطالبه مهریه در طلاق توافقی:

زن در طلاق توافقی با توجه به توافق هر دو طرف باید بخشی و یا تمام مهریه اش را به مرد بذل نماید.

 

تبلیغات