تبلیغات

تبلیغات

میمونی که مانند انسان به نظافت اهمیت می دهد (عکس)

میمونی که مانند انسان به نظافت اهمیت می دهد (عکس)

رفتار جالب و کپی یک میمون از انسان ها در نظافت و پاکیزگی

 

میمون ها موجوداتی بامزه و باهوش هستند که بسیاری از رفتارهای آنها به انسان شبیه است.

 

یک شامپانزه تصمیم گرفت از کارکنان باغ وحش که جای حیوانات را تمیز می‌کنند، کپی کند و هر روز پنجره‌های محوطه خود در باغ وحش را تمیز می‌کند.

 

ایلا شامپانزه ماده‌ای است که در باغ وحشی در روستوف روسیه زندگی می‌کند و در حالیکه شیشه‌های محوطه خود را تمیز می‌کرد شکار دوربین‌ها شد.

 

کارکنان باغ وحشی که از ایلا نگه‌داری می کنند گفته‌اند، او برخی روزها سعی می کند تا جارو را از آن‌ها بگیرد و محوطه خود را جارو کند.

 

گفتنی است؛ این باغ وحش به جای استفاده از فنس‌های توری از شیشه استفاده کرده است تا محوطه حیوانات و تماشا کنندگان را جدا کند، تا کسانی که به باغ وحش می‌روند بتوانند بهتر این شامپانزه‌ها را ببینند.

میمونی که مانند انسان به نظافت اهمیت می دهد (عکس)

رفتار میمون ها

میمونی که مانند انسان به نظافت اهمیت می دهد (عکس)

عکس جالب از میمون ها

میمونی که مانند انسان به نظافت اهمیت می دهد (عکس)

 

a