تبلیغات

تبلیغات

پرتره صورت لوله ای (عکس)

پرتره صورت لوله ای (عکس)

هنرمند «یی چول هی» مجسمه های نوآورانه و شگفت انگیزی از ترکیب لایه های انباشته لوله ساخته و اشکال و فرم های غیرمنتظره ای از این لوله های به دقت چیده شده ظاهر می کند.

 

هر قطعه با نور و سایه بازی می کند و به آن اجازه می دهد با هر تغییر پرسپکتیو از نظر بصری تغییر کند.

 

قطعات به طور پیچیده ای به هم متصل شده اند تا حس عمق و توهم فرم های توپر را ایجاد کنند. «هی» فضاهای خالی و توپر را به دقت کنار هم قرار می دهد تا شاهکارهای مجسمه سه بعدی خلق کند.

پرتره صورت لوله ای (عکس)

پرتره زیبای صورت

پرتره صورت لوله ای (عکس)

 

a