تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پرداخت نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه صحبت با ستاره مشهور

پرداخت نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه صحبت با ستاره مشهور

پرداخت نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه صحبت با ستاره مشهور

 

یک شاهزاده عرب نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه گپ زدن با “کریستین استوارت” بازیگر هالیوودی پرداخت کرد.

 

“هاروی وینستون” …[تهیه کننده] امریکایی فاش کرد که چند سال پیش یک شاهزاده عرب، مبلغ پانصد هزار دلار برای 15 دقیقه گپ زدن با کریستین استوارت، بازیگر زن هالیوود پرداخت کرد.

پرداخت نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه صحبت با ستاره مشهور

کریستین استوارت

 

“یاهو نیوز” به نقل از این کارگردان نوشت: یک شاهزاده از یکی از کشورهای خاورمیانه، درخواست دیدار حتی کوتاه با “کریستین استوارت” را مطرح کرد وی نیز درخواست این شاهزاده عرب را به “استوارت” منتقل کرد. اما این بازیگر هالیوودی بی درنگ پرسید: در مقابل این درخواست، چقدر پول پرداخت می کند؟ بدین ترتیب کارگردان مذکور با شاهزاده عرب به چانه زنی پرداخت و سرانجام وی به پرداخت نیم میلیون دلار در مقابل دیدار با این بازیگر امریکایی راضی شد.

 

پرداخت نیم میلیون دلار برای 15 دقیقه صحبت با ستاره مشهور

ستاره

 

گفته می شود این بازیگر  در آن زمان برای جمع آوری کمک برای مردم ایالت هایی که چند سال پیش بر اثر طوفان “سندی” در امریکا آسیب دیده اند, حاضر به انجام چنین دیداری شده است.

 

تبلیغات