تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چهره چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ

مجموعه : جامعه و سیاست
چهره چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ

واکنش طنز رهبران جهان پس از رئیس جمهور شدن ترامپ

 

عکس جالب از واکنش چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ در انتخابات

 

تصاویری مضحک و خنده داری از رهبران جهان در صفحات توئیتر و فیسبوک منتشر شده است مبنی براینکه انها با شنیدن خبر پیروزی ترامپ این شکلی خواهند شد.

چهره چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ

ترامپ

چهره چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ

رئیس جمهور شدن ترامپ

چهره چند تن از رهبران جهان با شنیدن خبر پیروزی ترامپ

پیروزی ترامپ در انتخابات

 

تبلیغات