تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

چهره دختر مجری مشهور و محبوب گندم بر روی جلد مجله زندگی ایده آل

 

آزاده نامداری مجری مشهور کشور در مصاحبه جدید خود از ورود دخترش به زندگی اش و چالش های جدید زندگی می گوید.

 

آزاده نامداری مجری کشورمان مصاحبه جدیدی را با مجله زندگی ایده آل انجام داده است.

 

در ادامه عکسی از طرح جلد روی این مجله که توسط آزاده نامداری منتشر شده است را مشاهده خواهید کرد که دخترش گندم با چهره ای بامزه دیده می شود.

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

چهره دختر آزاده نامداری

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

عکس دختر آزاده نامداری 

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

گندم دختر آزاده نامداری 

چهره گندم دختر آزاده نامداری بر روی جلد مجله

 

تبلیغات