تبلیغات

تبلیغات

چه عواملی نوع فونداسیون ساختمان را تعیین می کند؟

مجموعه : مجله خبری
چه عواملی نوع فونداسیون ساختمان را تعیین می کند؟

عواملی که در انتخاب فونداسیون براییک ساختمان می تواند تأثیر گذار باشد، متفاوت است. انتخاب سیستم فونداسیون با پایه مناسب برای خانه شما چندان دشوار نیست، مشروط بر اینکه عواملی را به طور مستقیم مسئول کیفیت و پایدارییک فونداسیونخاص بدانید. حال اگر می خواهیدعوامل موثر بر انتخاب پایه فونداسیون را بدانید،این مقاله را مطالعه فرمایید.

 

عوامل موثر بر انتخاب پایه فونداسیون

به طور کلی7عامل اصلی وجود دارد که تأثیر بیشتری در انتخاب پایه برای ساخت و ساز پایدار و برنامه ریزی شده ایجاد می کند که بدون دانستن اینهفتعامل، نباید فونداسیون را برای هیچ سازه ای انتخاب کرد. انتخاب صحیح نوع فونداسیونیکی از مهم ترینکارهایی است که یک مهندس سازه باید در حیطه مسئولیت شغلی خود انجام دهد. به طور کلی، به یاد داشته باشید که هرگز در هزینه های انتخاب پایه صرفه جویی نکنید.

عواملی که در انتخاب فونداسیون مناسب برای ساخت و ساز ساختمان مؤثر است به شرح زیرمی باشد:

 

1. بررسی ساختمان

 قبل از هر چیزی باید ساختمان مورد نظر را بررسی کرده تا ببینید چه نوع فونداسیونی مناسب برای سازهاست. اهمیت و بررسی انتخاب فونداسیون به این دلیل است که گاهی اوقات فونداسیون برای سازه های مختلف می تواند متفاوتباشند. به عنوان مثال نوع فونداسیون برای ساختمان چند طبقه با هتل متفاوت است؛ زیرا بارهای وارد شده بر فونداسیون یکسان نیست.

 

2.نوع بار وارد شده

مقدار بارها به نوع سازه، تعداد طبقات و متریال ساخت بستگی دارد کهبا افزایش تعداد طبقات، بار مرده نیز افزایش مییابد. منظور از بار مرده، همان وزن اعضای مختلف سازه و وزن هر جسمی که به طور دائمی به سازه متصل است می باشد. به عنوان مثال، بارهای مرده یک ساختمان شامل وزن ستون،تیر، دال، دیوار، پنجره، لوله کشی، وسایل برقی و سایر اتصالات متفرقه می باشد.سایر بارها مانند باد، زلزله،برف و غیره نیز بر اساس موقعیت مکانیباید در نظر گرفته شوند.

علاوه بر موارد گفته شده، انتخاب مصالح برای ساخت و ساز یکی دیگر از مواردی است که بر فونداسیون تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال ساختمان های بتنی در مقایسه با ساختمان های فولادی بار بیشتری بر روی فونداسیون وارد می کنند.

 

3.قالب بندی فونداسیون

فونداسیون ها،در قالب بندیمختلفی همچون چوبی، فلزی، آجری و فولادی ساخته می شوند که هر یک از این قالب ها با توجه به نوع سازه کاربردهای گوناگونی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع فونداسیون و تفاوت هر یک باهم، مقاله قالب بندی فونداسیون را مطالعه نمایید.

 

4.نوع خاک

از آنجایی که انواع مختلفی از خاک وجود دارد، ماهیت هر یک نسبت به هم متفاوت بوده و در نتیجه، ظرفیت باربریخاک هممتفاوت است. نکته قابل توجه در این است که نوع خاک می تواند پایه و اساس مقاومت سازه شما را مشخص کند. به عنوان مثال، خاک های لومی، ماسه یا شن جزء موارد مطلوبی هستند که مناسب برای پایه با مقاومت بالا می باشند.

از سوی دیگر،زغال سنگ نارس، خاک رس یا سیلت گزینه هایخوبینیستند؛ زیرا بعد از مدتی تمایل به تغییر ساختار جابجایی خود دارند، در نهایت باعث ایجاد ترک در فونداسیونمی شوند که به نوبه خود کل ساختار را ضعیف می کنند.درحالی که ساختن روی این نوع خاک ها غیرممکن نیست، اما بستهبه نوع سازه شمامتفاوت دارد.

در نتیجه اگر خاک، مناسب با سازه شما انتخاب نشود، در دراز مدت باعث نشست پی و ایجاد ترک در دیوارهای ساختمان، تیرها و دال ها می شود و بعد از مدتیاین موضوع برای ساختمان خطرات جبران ناپذیری ایجاد می کند.

 

روش های مقاوم سازی خاک

مقاوم سازی و بررسی بیشتر خاکزمانی ضروری است که بارهای وارده از ساختمان زیاد باشد و ظرفیت باربری را نتوان بر اساس نوع شرایط خاک در محل تخمین زد. در ادامه به چند روش مقاوم سازی خاک اشاره کرده ایم:

مقاومسازیوتقویتخاکبهوسیلهمصالحسخت

مقاوم سازی خاک زیر پی با افزودنsouple 

مقاوم سازی خاک زیر پی با استفاده از روش frp

 

5. انواع پایه ها

فونداسیون ها درانواع مختلفی همچونپی های ایزوله، پایه های ترکیبی، پی های شمعی، رافت و پی حصیریساخته می شوند که هر کدام بسته به نوع خاک و بارهای وارده از ساختمان متفاوت هستند.

 

چه عواملی نوع فونداسیون ساختمان را تعیین می کند؟

6. محل قرارگیری ساختمان

بلایای طبیعی مانند زلزله، طوفان، سیل، آتشفشان اغلب تأثیرات مخربی بر فونداسیون می گذارند. به همین دلیل است که علاوه بر موارد گفته شده باید آثار این بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر را در زمان انتخاب نوع فونداسیون در نظر گرفت.همچنین در طراحی پی بایدعواملی مانند اقلیم محلی، درصد بارندگی، نوع خاک، طوفان و … را در نظر بگیرید.

 

7.ساختمان های مجاور

در ساخت یک ساختمان، انتخاب نوع فونداسیون نیز به سازه های مجاور هم بستگی دارد؛ زیرا اگر پایه های سازه مجاور نزدیک به فونداسیون هدف باشد، ممکن است سازه دچار مشکلاتی شود. علاوه براین اگر سازه مجاور یک ساختمان بلند، ملک قدیمییا نزدیک به رودخانه قرار داشته باشد، نیاز به بررسی بیشتری دارد تا بعد از ساخت اثر نامطلوب برجای نگذارد.

 

نکات کلی که در ساخت فونداسیون باید در نظر بگیرید

چه عواملی نوع فونداسیون ساختمان را تعیین می کند؟

مقدار هزینه برای ساخت فونداسیون

از آنجایی که در ساخت فونداسیون مشکلاتیزیادی در حین کار پیش می آید،نتیجهپیش بینیهزینه و سرعت ساخت فونداسیون دشوار است. به همین دلیل شما می توانیدبا افراد متخصص و با تجربه در این کار هزینه رو به کمترین حد ممکن برسانید. بنابراین اگر کارهای ساخت و ساز فونداسیون و مابقی موارد همچون بررسی نوع زمین وخاک توسط یک تیم مجرب انجام شود، نه تنها کیفیت، بلکه تقریباً پیش بینی هزینه و سرعت کار را مشخص می شود.

 

آثار پس از ساخت

ارتعاشات ناشی از شمع بندییا تغییرات ایجاد شده در حفاری می تواند باعث تغییر در خود خاک شود. در این صورت، نتیجه می گیریم، خود ساخت و ساز می تواند بر روی زمینتاثیرات زیادی داشته باشد. این بدان معناستکهحتی اگر با زمینه خوب و محکم برای پایه خود شروع کنید، ممکن است تا پایان کار به همین شکل باقی نماند.

 

در آخر نتیجه می گیریم که انتخاب پی،یک موضوع بسیار مهمی است و باید توسط افراد متخصص مواردی همچون تجزیه و تحلیل خاک، ارزیابی سطح ایستابی، آگاهی دقیق از محل مورد نظر و … بررسی شود. تنها بر اساس این داده ها، می توانید نوع مناسب پایه را برای بهترین استقامت و ایمنی انتخاب کنید.

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات