تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتورهای مفهومی و جالب با موضوع تبدیل ریال به تومان

 

برداشتن یک صفر از واحد پول ملی و تبدیل ریال به تومان خبری است که طی چند روز اخیر بحث های فضای مجازی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

طرح های مفهومی جالب و دیدنی

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتور تبدیل ریال به تومان

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتور حذف صفر

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

حذف صفر از پول ملی 

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتور و تصاویر طنز

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتور حذف صفر از واحد پولی

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

کاریکاتور تبدیل ریال به تومان

 

کاریکاتورهای زیبا و دیدنی تبدیل ریال به تومان

 

منبع : بیتوته

 

a