تبلیغات

تبلیغات

گرد و غبار جنوب شرق ایران از دید ناسا (عکس)

مجموعه : علمی
گرد و غبار جنوب شرق ایران از دید ناسا (عکس)

عکس متفاوت ناسا از گرد و غبار جنوب شرق ایران

 

ناسا عکسی متفاوت و ناراحت کننده از گرد و غبار ایران منتشر کرده است.

 

ناسا تصویری از گرد و غبار موجود بر فراز منطقه جنوب شرقی ایران منتشر کرده است. این تصویر را «تابش‌سنج‌ طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط» که بر روی ماهوارهٔ آکوا نصب شده ثبت کرده است.

 

ناسا تصویری از گرد و غبار موجود بر فراز منطقه جنوب شرقی ایران منتشر کرده است.

گرد و غبار جنوب شرق ایران از دید ناسا (عکس)

عکس منتشر شده ناسا از گرد و غبار ایران

 

تبلیغات