تبلیغات

تبلیغات

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

فشن زیبا و متفاوت در بین مردم جنگ زده جمهوری کنگو 

 

جمهوری کنگو کشوری در مرکز آفریقا است که با نام کنگو برازاویل هم شناخته می‌شود. این کشور در طول سال‌های پس از استقلال درگیر جنگ‌های داخلی بود.

 

اما مردم این کشور با وجود ناآرامیها و درگیریهای فراوان، یک علاقه مشترک و جالب دارند و این علاقه مُد و پوشاک است.

این مردم به شدت به وضعیت ظاهری خود اهمیت می‌دهند و تا آنجا که بتوانند برای خرید لباس ولخرجی می‌کنند.

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

فشن زیبا

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

فشن بین مردم جنگ زده

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

عکس مد روز

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

عکس دیدنی

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

فشن جمهوری کنگو

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

عکس های دیدنی از فشن

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

فشن در بین مردم جنگ زده

یک فشن متفاوت در میان مردم جنگ زده (عکس)

 

تبلیغات