تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

عکس هایی از حیواناتی که زالی دارند . آلبینسم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکی است که به دلیل نقص مادرزادی یک آنزیم ،تیروزین به ملانین تبدیل نمی‌شود . عدم توان تولید رنگدانه ملانین موجب می‌شود که رنگ پوست و موهای بیمار سفید باشد .

به دلیل عدم تولید رنگدانه ، شبکیه چشم به نور خورشید حساس است و مبتلایان مشکل دید در روز دارند. همچنین احتمال آفتاب سوختگی در آنان زیاد است.

 

 

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

تصاویری از حیواناتی که زالی یا سفیدی دارند

 

 

 

a