تبلیغات

تبلیغات

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

مجموعه : اخبار حوادث
اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام برای 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شهر شیراز اجرا شد.چهار تن از متجاوزان به عنف و آدم ربایان مسلح صبح پنجشنبه در شیراز به دار مجازات آویخته شدند.

 

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

اعدام 4 نفر از متجاوزان و آدم ربایان در شیراز (تصویری)

اجرای حکم اعدام متجاوزان و آدم ربایان

 

 

 

تبلیغات