تبلیغات

تبلیغات

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

صید خرچنگی بزرگ و به وزن تقربی 5.5 کیلوگرم همه را متعجب کرد. خرچنگ‌ها اندازه‌های مختلفی دارند اما در اینجا می‌توانید تصاویر یک خرچنگ 5.4 کیلوگرمی را مشاهده کنید.

 

لازم است بدانید که خرچنگ‌ها از خانواده سخت پوستان هستند و شکمشان کاملاً در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته‌ای سخت پوشیده شده‌ است؛ همچنین آنها دارای یک جفت چنگال هستند.

 

اندازه خرچنگ‌ها بسیار متنوع است از خرچنگ نخودی که تنها چند میلی‌متر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از 4 متر است. خرچنگ‌ها در تمام اقیانوس‌های جهان یافت می‌شوند اما برخی از آنها نیز در آب‌های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست می‌کنند.

 

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

خرچنگ 5.4 کیلوگرمی صید شد + تصاویر

 

 

تبلیغات