تبلیغات

تبلیغات

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

قطار 5 ستاره و بین المللی گردشگری صبح روز دوشنبه وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.

 

سفر با قطار 5 ستاره گردشگری از بوداپست مجارستان شروع شد و پس از گذشتن از بلغارستان و ترکیه وارد ایران شد. این گردشگران که قرار است حدود 13 روز در ایران بمانند، تاکنون از جاذبه های زنجان شیراز و اصفهان دیده کرده اند و قرار است در ادامه مسیر ضمن بازدید از تهران به یزد، کرمان و خراسان رضوی بروند.

 

به گزارش تکناز، در این قطار 65 توریست آمریکایی و اروپایی با 35 خدمه سوار بر لوکس ترین قطار گردشگری و کلاسیک شدند و پس از گذشتن از اصفهان، زنجان و شیراز به تهران رسیدند.  این گروه 150 نفر هستند که بخش اول آبان وارد ایران شدند و بخش دوم شامل  65 نفر شب گذشته به ایران آمدند. آنها قرار است از کاخ ها و موزه های تهران بازدید کنند.

 

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

عقاب طلایی به تهران رسید

قطار 5 ستاره گردشگران (عقاب طلایی) به تهران رسید (تصاویر)

 

منبع: fararu.com

 

 

 

تبلیغات