تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تنبیه کارکنان به سبک یک شرکت چینی + عکس

مجموعه : مجله خبری
تنبیه کارکنان به سبک یک شرکت چینی + عکس

 

یک شرکت چینی به خاطر کم کاری کارمندانش آنها را تنبیه کرد اما یک تنبیه متفاوت .

 

یک شرکت چینی کارکنانی را که در دستیابی به اهداف شرکت کوتاهی کرده بودند واداشت ساعت ها در پیاده رو از مردم عذرخواهی کنند.

 

مدیران یک شرکت چینی از روش عجیبی برای تنبیه کارکنان کم کار خود استفاده کردند. این شرکت فعال در شهر ساحلی شیامن واقع در جنوب شرق چین کارکنان خاطی خود را واداشت ساعت ها در معبر عمومی زانو زده و از رهگذران عذرخواهی کنند.بر این اساس افراد مذکور باید زانو زده و دائما جمله «عذرمی خواهم» را تکرار می کردند. این در حالی بود که روی یک برگه در مقابل هر فرد نام، سن و خطای ارتکابی وی نوشته شده بود.

 

تنبیه کارکنان به سبک یک شرکت چینی + عکس

 

 

منبع : مجله تکناز

 

تبلیغات