تبلیغات

تبلیغات

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

 

با ورود به پارک ویلا دمیدوف در شمال فلورانس ، ایتالیا ، شاهد یک مجسمه غول پیکر خواهید بود. این مجسمه یک انسان غول پیکراست که بر لبه کوه نشسته است. نامش کلوسو دل آپینینو است. این مجسمه در قرن 16 میلادی (سال 1580) ساخته شده است.

 

مجسمه ای غول پیکر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه غول پیکر در ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا

مجسمه ای غول پیکر در فلورانس ایتالیا + تصاویر

 

 

منبع : تکناز

 

تبلیغات