تبلیغات

تبلیغات

ماشین عجیبی که ذهن شما را می خواند ! + تصویر

مجموعه : دانش و فناوری
ماشین عجیبی که ذهن شما را می خواند ! + تصویر

تکنولوژی و فناوری روز دنیا گاهی انسان را انگشت به دهان می گذارد. ساخت خودرویی که می تواند ذهن شما را بخواند! در گذشته فکر می کردند که با رسیدن قرن بیست و یکم انسان ها با خودروی خود پرواز می کنند و خیابان ها به آسمان ها می روند اما حالا همه خودروها به خیابان چسبیده اند و ما در قرن حاضر خودروهایی برای آیندگان ترسیم می کنیم که می توانند ذهن خوانی کنند.

 

بسیاری از دستگاه های پیشرفته ساخته شده اند که می توانند رشته های عصبی مغز را آنالیز کرده و فکر شما را حدس بزنند حالا فرض کنید این امکانات به خودروی شما منتقل شود، نتیجه آن حتما خودرویی مانند «Neuron» می شود.

 

«Neuron» طرحی از «یان کتل» است که می تواند زهن راننده را خوانده یا از آن رانندگی یاد بگیرد.  داخل این خودرو مملو از حسگرهای مختلف است که می تواند راننده را آنالیز کند و پس از مدتی تمام تصمیم های شما را جلوتر می داند و انجام می دهد. این خودرو فرمان و پدال ندارد و همه چیز با تفکر کنترل می شود. طرح این خودرو از لحاظ ظاهری نیز بسیار عجیب است و نگاه کردن به آن باعث تعجب می شود. به نظر شما بشر روزی قادر به ساخت این خودرو خواهد شد ؟

 

ماشین عجیبی که ذهن شما را می خواند ! + تصویر

ماشین عجیبی که ذهن شما را می خواند ! + تصویر

 

 

تبلیغات