تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری هنوز از مردم نامه می گیرد!

 

با وجود پایان یافتن دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وی همچنان در کوچه منتهی به منزل مسکونی اش در منطقه نارمک تهران پذیرای مراجعات مردم برای رفع مشکلات است.

 

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

احمدی نژاد هنوز نامه می گیرد! + تصاویر

نامه گرفتن احمدی نژاد بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری

 

 

تبلیغات