تبلیغات

تبلیغات

تصویر جدید از سردار قاسم سلیمانی کنار تیربار

مجموعه : مجله خبری
تصویر جدید از سردار قاسم سلیمانی کنار تیربار

تصویر جدید از سردار قاسم سلیمانی این بار در کنار یک  تیربار.  سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حالیکه لبخند بر لب دارد در کنار ادوات نظامی در فضای مجازی منتشر شده است.

تصویر جدید از سردار قاسم سلیمانی کنار تیربار

 

منبع: asriran.com

 

 

تبلیغات