تبلیغات

تبلیغات

روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر

روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر

در اینجا يكي از زيباترين موجودات زمين روباه قطبي را به نمايش ميگذاریم .

 

تکناز: این تصاویر توسط عکاس معروف آنا  هانلي ، عكاس انگليسي گرفته شده است. آنا هنلی این عکس ها را در مانیتوبا، کانادا گرفته است.

 

 

روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین
 
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین
 
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین
 
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین
 
روباه قطبی یکی از زیباترین حیوانات زمین + تصاویر
 
 
 
 

تبلیغات