تبلیغات

تبلیغات

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

مجموعه : ناخن و زیبایی
طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

آموزش تصویری جالب و جدید مدل ناخن ارتشی!

 

ابتدا زمینه ناخن را رنگ خاکی یا کرم رنگ میزنیم. حالا با کمک ابزار طراحی ناخن داتینگ و لاک رنگ لجنی شکل های نامنظم  را روی ناخن پیاده کنید

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

دوباره همان اشکاله نامنظم و نزدیک به طرح ارتشی را با رنگ ماشی یا قهوه ای تکرار کنید

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

این بار با کمک همان داتینگ و رنگ سبز پررنگی اینکارو را انجام دهید  اشکالی ندارد اگر رنگها به هم برخورد داشته باشند.

 

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

و آخرین رنگ مورد نظر مشکی است که باید در این ترکیب استفاده شود،مشکی را نیز با کمک داتینگ و بصورت نامنظم روی ناخن کار کنید

 

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

و در آخر وقتی لاکها خشک شدند با یک برق ناخن روی ناخن را جلا داده و طراحی را به اتمام رسانده اید.

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

دقت کنید در هر مرحله اجازه دهید لاک خشک شده و سپس رنگ بعدی را بکار ببرید؛تصویر پایین داتینگ را نشان میدهد که از ابزارهای طراحی ناخن هستند اگر شما ابزار طراحی ناخن در دسترستان نیست کافیست از سر سوزن ته گزد استفاده کنید و یا با نوک خودکار یا سنجاق سر کمک بگیرید

 

طراحی مدل ناخن ارتشی! تصویری

 

منبع:zibasho.com

 

 

تبلیغات