تبلیغات

تبلیغات

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

 

هر ساله مردم کشور بلغارستان جشنواره ای به نام ” ماسکراده” برگزار می کنند.

 

در این جشنواره مردم با پوشیدن لباس های رنگی و پرسه زدن در خیابان شهر، ارواح شیطانی را از خود دور کرده تا سال زراعی خوبی را داشته باشد.

 

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

ماسکراده

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

جشن ماسکراده

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

ماسک های عجیب

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

جشنواره لباس های عجیب

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

دور کردن ارواح

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

جشنواره عجیب

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

برگزاری جشن عجیب برای دور کردن ارواح

دور کردن ارواح در جشنواره ماسکراده + تصاویر

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز

 

تبلیغات