تبلیغات

تبلیغات

سخنان زیبا و پر معنی از رابيندرانات تاگور

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و پر معنی از رابيندرانات تاگور

 

رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايي هست،
اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،
خدا هست.
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.
زندگی همچون رودی بزرگ كه به دريا می رود،
دامان خدا را می جويد .
خورشيد هنوز طلوع ميكند
فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است :
بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمين مي كشد :
امواج دريا، آواز می خوانند،
بر ميخيزند و خود را در آغوش ساحل گم ميكنند.
گل ها باز می شوند و جلوه می كنند و می روند .
نيستی نيست .
هستی هست .
پايان نيست.
راه هست.
تولد هر كودك، نشان آن است كه :
خدا هنوز از انسان نااميد نشده است . رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

نمي‌توانيد فقط با خيره شدن به آب، از دريا بگذريد.رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

آن كه مي‌خواهد نيكوكاري كند، بر در مي‌كوبد و آن كه عشق مي‌ورزد، در را باز خواهد ديد.رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است.رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

عشقت را بر پرتگاه منشان چرا که بلند است آن! . رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند . رابیندرانات تاگور

 

# – # – # – # – # – # – # – # – # – #

 

اميد، نان روزانه آدمي است . رابيندرانات تاگور

 

 

منبع : مجله تکناز

 

تبلیغات