تبلیغات

تبلیغات

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

 

در یکی از مرطوب ترین مکان روی زمین، روستای Mawsynram در مگالایا هند ، یکی از زیبا ترین و جالب ترین پل های جهان وجود دارد. این پل که توسط مردم محلی با ریشه درختان زنده ساخته شده با گذشت زمان نه تنها فرسوده نمی شود بلکه رشد کرده و مستحکم تر می شود. این پل جالب از بیشتر پل های ساخته شده به دست بشر قوی تر است و در مقابل باران های بی امان هند کاملا استوار باقی مانده است.

 

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پل زیبا

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پل رویایی

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پلی از جنس ریشه درختان

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پل زیبا

پلی زیبا از جنس ریشه درختان (عکس)

پل ریشه درختان

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات