تبلیغات

تبلیغات

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

مجموعه : علمی
تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

این ستاره شگفتی های بسیار زیادی دارد و تاثیر زیادی بر روی کره زمین می گذارد.

 

ناسا از سال 2010 حدود 200 میلیون عکس از خورشید گرفته است که تعدادی از این تصاویر را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

این ستاره باعث می‌شود زندگی در سیاره ما ادامه داشته باشد؛ ناسا از سال 2010 تصاویر ماهواره‌ای بیشماری درعرض چند ثانیه از خورشید گرفته است که در مجموع 200 میلیون می‌شوند.

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

عکس های خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

عکس های فوق العاده از خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

عکس های رویایی از خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

عکس های منتخب از خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

تصاویری زیبا از زندگی خورشید

 

 

منبع : مجله تکناز

 

تبلیغات