تبلیغات

تبلیغات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

 

در کشور ما هنرمندان زیادی هستند که گمنام هستند و نام انها جایی مطرح نمی شود چون از روستاها و شهرهای کوچک هستند و نمی توانند هنر خود را به نمایش بگذارند تا همه ایرانی ها و جهان از هنرنمایی های آنها استفاده ببرند.

 

در استان فارس و شهرستان اقلید یک هنرمند مجسمه ساز و نجار سازه های زیبا و چشم نوازی را با چوب و تنه درخت ایجاد کرده که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

 

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

عکس های دیدنی از مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

مجسمه های چوبی زیبا از حیوانات

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات