تبلیغات

تبلیغات

تولد یک موجود عجیب الخلقه در چین

مجموعه : مجله خبری
تولد یک موجود عجیب الخلقه در چین

 

موجودی عجیب در مزرعه ای در جنوب چین متولد شد ،این موجود که از خوک متولد شد ظاهری شبیه انسان دارد.

 

چینی ها قصد داشتند از آن به عنوان جاذبه برای توریست ها استفاده کنند ولی این حیوان بعد از تولد هنگامی که نتوانست از شیر مادرش تغذیه کند مرد، اما چینی ها جسد این حیوان را برای انجام تحقیقات به آزمایشگاه بردند.

 

تولد یک موجود عجیب الخلقه در چین

عکس های موجود عجیب الخلقه

تولد یک موجود عجیب الخلقه در چین

موجود عجیب الخلقه

تولد یک موجود عجیب الخلقه در چین

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات