تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور

مجموعه : کاریکاتور
واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور

 

زندگی در دنیای امروز هر چقدر هم که با وجود پیشرفت علم راحت شده باشد اما همین پیشرفت در بسیاری از موارد باعث عقب موندن از زندگی ما شده است.  

 

ما به جای رشد و پیشرفت داریم به عقب باز می گردیم و این واقعیت دنیای مدرن امروز است که هنرمند انگلیسی جان هلکرافت آن را در قالب عکس به نمایش گذاشته است.

 

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های تلخ زندگی

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های ناراحت کننده عصر مدرن

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

کاریکاتور های دنیای امروز

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیات ناراحت کننده دنیای امروز

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های دنیای مدرن امروز 

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های دنیای مدرن امروز 

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های دنیای مدرن امروز 

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

واقعیت های دنیای مدرن امروز 

واقعیات تلخ دنیای امروز به روایت کاریکاتور  

 

 

تبلیغات