تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

داعش به خط پایان نزدیک می شود!

 

روزنامه عراقی المسله در کاریکاتوری به نزدیک شدن به زمان سرکوب کامل گروه تروریستی داعش در عراق اشاره کرده است. بنابراین گزارش، با توجه به بسیج مردم عراق علیه تروریستها زمان زیادی تا سرکوب کامل این گروه تروریستی در شهرهای عراق نمانده است.

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش 

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های  داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های  داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های  داعش

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

کاریکاتور های  داعش

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

کاریکاتور های گروه تروریستی داعش (1)

 

منبع : مجله تکناز

 

 

تبلیغات