تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

بحران کم آبی یکی از بزرگ ترین بحران های تمام کشورهای دنیا می باشد و همه خوب می دانند که با عدم مدیریت درست روزی این بحران دنیا را از بین خواهد برد. مجموعه کاریکاتور های زیبا و مفهومی که بحران کم آبی را به شکل غم انگیزی به تصویر می کشند.

 

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

بحران های کم آبی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کاریکاتور کم آبی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کاریکاتور خشکسالی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کاریکاتور های بحران کم آبی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کم آبی در دنیا

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

بحران کم آبی در دنیا

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کاریکاتور های کم آبی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

کاریکاتور کم آبی

کاریکاتورهای ناراحت کننده بحران کم آبی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

a