تبلیغات

تبلیغات

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

همه ی ما در دوران کودکی ترس هایی از اشیاء و اتفاقات اطراف مان داشتیم که معمولا در زمان تاریکی این ترس ها دوبرابر می شدند. در ادامه مجموعه تصاویری از ترس های دوران کودکی خواهید دید.

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

عکس های ترسناک

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترس های دوران کودکی

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترسیدن

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترسیدن از هیولا

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

عکس های ترس بچه

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

دلقک

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترس تنهایی

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترس از جن و روح

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترس

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترسیدن

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

ترس دوران کودکی

 

در کودکی از چه چیزهایی می ترسیدیم؟ + تصاویر

عکس های ترسناک

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات