تبلیغات

تبلیغات

آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش

مجموعه : هنر در خانه
آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش

در این مطلب شما را با آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش آشنا می سازیم.

 

بنفشه را به یک شکل دیگر هم می شود ساخت !!

 

آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش

برای گلبرگ دوتائی دو تکه روبان را به شکل v باز روی هم  بگذارید . و مثل شکل کوک ساده بزنید . برای گلبرگ تکی یک تکه روبان را به شکل u باز تا بزنید . و مثل شکل لبه بیرونی را کوک بزنید!

 

آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش

با کشیدن نخ ها از دو طرف گلبرگ ها شکل می گیرند، با روبان زرد برای بنفشه پرچم بسازید. با یک گلبرگ تکی و دو گلبرگ دوتائی بنفشه تان را مونتاز کنید .

 

آموزش جامع و ساده دوخت گل با ربان های بنفش

 

 

منبع: aftab92.mihanblog.com

 

 

تبلیغات