تبلیغات

تبلیغات

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

 

“سید” یکی از شخصیت های محبوب انیمیشن معروف “عصر یخبندان” است.

 

زاپا یک سگ پیر 15 ساله و بدون دندان بسیار شبیه به موجودی به نام سید در سری انیمیشن های عصر یخبندان است. صاحبان او میگویند از زمانیکه زاپا دندان هایش را از دست داد زبانش نیز بصورت غیر ارادی به بیرون دهانش می آید.

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ زبان دراز

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

عکس های سگ

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ بامزه

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سید عصر یخبندان

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ شبیه سید

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سید عصر یخبندان

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ بامزه

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

سگ بدون دندان

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

عکس های بامزه سگ ها

 

عکس های سگی شبیه شخصیت کارتونی معروف

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات