تبلیغات

تبلیغات

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و هیجانی این جوانان ورزشکار روی شبکه ای از تارعنکبوت نفس را در سینه حبس می کند. چه شجاعتی!

 

یک گروه از ورزشکاران شبکه عنکبوتی شکل دست سازی ساختند که چندین صخره را در شهر «موآب» واقع در ایالت «یوتا» به هم وصل می کند و می توان روی آن نشست و حتی بین صخره ها حرکت کرد.

 

تکناز : این گروه که «مواب مانکی» نام دارند در راه رفتن روی طناب و انجام حرکات رعب آور در ارتفاع تخصص دارند و بدون اینکه از چیزی بترسند یا اینکه آدرنالین خونشان بالا برود در این مکان مستقر شده اند و به انجام حرکات نمایشی می پردازند. زمانی هم که خسته شدند در محوطه بافته شده مرکزی استراحت می کنند و حتی می توانند برای چتربازی خودشان را از بالا پرت کنند و از تمام این لحظه های شگفت انگیز فیلمبرداری کنند.

 

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

زندگی هیجانی جوانان ورزشکار روی تار عنکبوت ! + تصاویر

حرکات دیدنی و زندگی جوانان ورزشکار روی تارهای عنکبوت!

 

 

a