تبلیغات

تبلیغات

چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

نگاهی اقتصادی به چهره اولیه کسب و کارهای بزرگ در جهان . در متمم، مطلبی داریم تحت عنوان: «ماشین زمان – سفری به دنیای قدیمی اینترنت». گفتیم بد نیست با استفاده از همان ابزار، سالهای نخستین برخی از وب‌سایت‌های شرکت‌های بزرگ امروزی را، با هم مرور کنیم.

 

مرور تاریخچه عموم کسب و کارها،‌ یک نکته واحد را یادآوری می‌کنند: کارهای بزرگ دنیا، توسط کسانی انجام شده که گام‌های نخستین را با ذهن متمرکز و به سرعت و با قدرت برداشته‌اند. در زمان تولد هر کسب و کار جدیدی در جهان، گروه‌ها و تیم‌های زیادی در نقاط دیگر دنیا، مشغول بحث کردن و فکر کردن و فلسفه‌‌بافی در مورد جزییات غیرضروری هستند!

 

کسب و کارهایی که ماه‌ها درگیر «هویت بصری» هستند. درگیر «لوگو‌ها». درگیر «انتخاب نام تجاری». درگیر چیدمان مطالب در سایت‌های خود. درگیر انتخاب محل و معماری دفتر کار متناسب با هویت سازمان و …

 

در این میان، آنچه به فراموشی سپرده می‌شود، اندبشیدن در مورد مدل کسب و کار و مزیت‌های استراتژیک و جستجوی راهکارهایی برای رشد و توسعه‌ی درونی و پایدار است…

 

 

 ۱-Google.com -1998     
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

2-Youtube.com-2005
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

3-Facebook.com- 2004
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

4-Yahoo.com -1995
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

5-Amazon.com -1995
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

6-Twitter.com -2006
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

7-Apple.com -1996
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

8-Microsoft.com -1996
چهره ی اولیه کسب و کارهای بزرگ امروز + عکس

 
 
 
منبع: motamem.org
 
 
 
 
 

تبلیغات