تبلیغات

تبلیغات

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز را بخوانید و حل کنید. مطابق شکل برای ساخت این پروژه عظیم و مکعب بزرگ، به 27 مکعب کوچک نیاز داریم. که فقط سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمز می باشد.

 

پس از اتمام کار این بنا، چند مکعب کوچک فقط و فقط دو سطح (وجه) آن قرمز رنگ است؟؟

 

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

 

برای پیدا کردن پاسخ این معما به پایین بروید

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ معما:

12 مکعب فقط با دو وجه قرمز داریم.
8 مکعب فقط با 3 وجه قرمز داریم
1 مکعب کاملا بی رنگ داریم.

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات