تبلیغات

تبلیغات

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

گلچینی از سخنان جالب و آموزنده برمودا باترا

 

 

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر… پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

نااميد هرگز برنده نمي‌شود و برنده، هرگز نااميد نمي‌شود. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

مهم نيست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چيزي آغاز و پاياني دارد. انسان بايد پله‌ پله نردبان پيشرفت را طي كند و به همان سان بتواند به آساني، از آن پايين بيايد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

براي دوست، مُردن آنقدر دشوار نيست كه يافتن دوستي كه ارزش اين فداكاري را داشته باشد، دشوار است. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

به ياد داشته باشيد، خداوند به آنهايي كمك مي‌كند كه به خودشان كمك كنند. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

فراموش نكنيد كه نخستين گام براي حل مسئله، دست به كار شدن براي حل آن است. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

گاهي، يك نه به موقع، از صدها غم و اندوه جلوگيري مي‌كند. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

پايدارترين درختان با يك تبر عادي در ضربه‌ي صدم، سرانجام، بريده مي‌شوند، ولي اين، سبب نمي‌شود كه بگوييم نود و نه ضربه‌ي ديگر، هيچ نقشي در كاميابي نداشته است. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

از به زبان آوردن پرسش‌هاي نابخردانه هرگز نترسيد؛ زيرا آسان‌تر از ارتكاب به كارهاي نادرست و نابخردانه است. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

همه در برابر پادشاه، برخورد و نگرش خوب و زيبايي داريم، ولي خوب بودن در برابر گدا، هنرمندي‌ست. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

مهم نيست كه چه اندازه مي‌بخشيد، مهم اين است كه چگونه مي‌بخشيد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

ما چون شادمان هستيم، لبخند نمي‌زنيم، بلكه شادمانيم، چون لبخند مي‌زنيم. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

تنها زماني مي‌توانيم ديگران را شاد كنيم كه خود، به اندازه‌ي كافي شاد باشيم. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

هنگامي كه بخواهيد سبب شادي باشيد، بخشي از آن نيز به خود شما برمي‌گردد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

بشر، موجود جالبي‌ست؛ چيزي را كه دارد، قدرش را نمي‌داند و دوستش ندارد و چيزي را كه ندارد، مي‌خواهد و در پي آن است. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

پندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست.پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

شما قهرمان خود هستيد؛ شرافت شما بسياري از قله‌ها را فتح خواهد كرد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

بزرگترين آتش‌هاي دنيا را مي‌توان فقط با يك فنجان آب در زمان مناسب، خاموش كرد. پرمودا باترا

 

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترا

 

از كتاب، سلاحي بسازيد تا در دوئل زندگي، پيروز شويد. پرمودا باترا

 

 

تبلیغات