تبلیغات

تبلیغات

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

 تصاویری از عقاب طلایی (قطار) ویژه گردشگران اروپا در تهران. عقاب طلایی، دومین قطار بین المللی گردشگری اروپایی با 96 مسافر از 14 ملیت از بوداپست مجارستان صبح روز دوشنبه بعد از گذشتن از چند شهر وارد راه آهن تهران شد.

 

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

عقاب طلایی دومین قطار گردشگران اروپا در تهران (تصویری)

عقاب طلایی قطار گردشگران اروپایی در تهران

 

 

تبلیغات