تبلیغات

تبلیغات

عکس تاریخی نیکسون و همسرش در تهران

عکس تاریخی نیکسون و همسرش در تهران

حضور نیکسون و همسرش در تهران و گرفتن عکس یادگاری 60 سال قبل.  آذر ماه 1332 عکس یادگاری ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش با مجسمه ورودی کاخ سعد آباد

 

عکس تاریخی نیکسون و همسرش در تهران

 

تبلیغات