تبلیغات

تبلیغات

عکس خانه گروگانگیر ایرانی حادثه استرالیا

مجموعه : اخبار حوادث
عکس خانه گروگانگیر ایرانی حادثه استرالیا

 

محمدحسن منطقی یا هارون مونس شهروند ایرانی استرالیایی و عامل گروگانگیری در مرکز سیدنی در این خانه در این شهر زندگی می کرد.

 

عکس خانه گروگانگیر ایرانی حادثه استرالیا

 

تبلیغات