تبلیغات

تبلیغات

دیوار جالب دوستت دارم در شهر پاریس + عکس

دیوار جالب دوستت دارم در شهر پاریس + عکس

 در وسط باغ ابسس در مونتمارت پاریس دیواری وجود دارد که به دیوار من دوستت دارم مشهور است.

 

این دیوار 40 متر مربع را پوشانده است . چیزی که این دیواررا جالب کرده است این است که روی این دیوار  هزاران بار عبارت من دوستت دارم به 300 زبان مختلف نوشته شده است.

 

دیوار جالب دوستت دارم در شهر پاریس + عکس

 دیوار عشق در پاریس

 

دیوار جالب دوستت دارم در شهر پاریس + عکس

ایده ساخت این دیوار توسط دو هنرمندبه نام های فردریک بارون و کلیر کیتو مطرح و اجرا شده است.

 

او برای جمع آوری این عبارت ساده به 300 زبان مختلف دست به دامان سفارتخانه های کشور های مختلف شده است. آنها امیدوارند این دیوار محلی برای عاشقان حقیقی بوجود آورد.

 

 

منبع : تاپ ناپ

 

 

تبلیغات