تبلیغات

تبلیغات

من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات زیبا

مجموعه : سخنان بزرگان
من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات زیبا

عشق و عاشقی از زبان بزرگان

 

چه فرقی می کند

من عاشق تو باشم،

 یا تو عاشق من !؟

چه فرقی می کند 

رنگین کمان

 از کدام سمت آسمان آغاز می شود ؟! 

گروس عبدالملکیان

 

من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات زیبا

 

عشق نوشت ♣

عشق آن است که اگر تو در سفر باشی ، من نمازم را شکسته بخوانم !

 

 

تبلیغات