تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

این عکس‌ها توسط “کریستیانو اوستینلی”، عکاس ایتالیایی که چندی پیش به هند سفر کرده، از مردم  این قبیله تهیه و منتشر شده است.

 

این قبیله آدم خوار گوشت انسان و سر حیوان را به طور خام می خورند و از جمجمه انسان به عنوان جام شراب استفاده می کنند.

 

روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس عکس‌هایی از یک قبیله “مرده‌خوار” منتشر کرد.این قبیله آدم خوار، واراناسی نام دارد و در هند زندگی می کنند.

 

این عکس‌ها توسط “کریستیانو اوستینلی”، عکاس ایتالیایی که چندی پیش به هند سفر کرده، از مردم  این قبیله تهیه و منتشر شده است.این روزنامه درباره عقاید عجیب و غریب این قبیله نوشت: «اعضای این قبیله معمولا در گورستان اقامت می کنند. آن ها به منظور جست و جوی حقایق معنوی گوشت انسان و سر حیوان را به طور خام می خورند و از جمجمه انسان به عنوان جام شراب استفاده می کنند.آن ها با استفاده از اجساد حیوانات به تفکرات و سوالات فلسفی خود دست می یابند. این اعمال جزو اعتقادات آن هاست.»

 

نکته عجیب تر این است که بسیاری از مردم هند بر این باورند اعضای این قبیله توانایی پیش بینی آینده را دارند!

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

قبلیه آدم خوار ها

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

آدمخوار ها

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

قبیله آدم خوارهای هندی

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

آدمخواری

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

تصاویری از قبیله آدم خوار ها در هند

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

a