تبلیغات

تبلیغات

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

گفتنی است دولت چین برای جذب توریست دست به قادامات سازنده  فراوانی زده است. این رستوران آکواریوم تونلی شکل در استان تیانجین چین واقع شده است.

 

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

 رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

 رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

 رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

تصاویر رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم – چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

عکس های رستورانی شگفت انگیز در تونل آکواریوم - چین

 

منبع : مجله تکناز 

 

تبلیغات